شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
خوب دوستان.آلاچيقي تشگيل داديم/ هر كسي راحت بياد حرف دلشو بزنه. توي اين اتاق همه موضوع ها مطرح ميشه .... عاشقانه / عرفانه/ جك / دستان .ووو هر چيزي كه به ذهنت نميرسه ما بهش دست رسيدي داريم...

پيام‌هاي اتاق

ساعت ویکتوریا
+ وقتي تو آمدي باران به زمين هاي خشکِ دلبستگي باريد و از دشت و دمن هاي سرزمينِ دلدادگي عشق روييد تو آمدي و دامن من ، پُر شد از صبح و در گرگ و ميش بهاري خواستن ها گلدان هاي شمعداني معجزه کردند و بوي بهار نارنج پيچيد در خواب همسايه ها کسي نمي داند که تو آمده اي ...
ساعت ویکتوریا
گروه آلاچيق
vertical_align_top