قرمز سبز آبي خاکستري
پست ترين دانش، آن است كه از زبانت در نگذرد و والاترين دانش، آن است كه در اعضا و جوارح پديدار گردد . [امام علي عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت