قرمز سبز آبي خاکستري
اگر در كسى خصلتى شگفت ديديد ، همانند آن را انتظار بريد چه طبيعت او وى را بر انگيزاند ديگر بار ، بر كردن چنان كار . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت